Den enda världsreligion som kommer att överleva
framtida omvälvningar är märkligt nog också den enda som inte har
missionstanken att omvända eller förinta de otrogna. Buddhismen inser att
människor inte behöver bli konvertiter, eftersom den är baserad på en grundad
psykologisk förståelse för människans villkor. Varför är så många av mina
psykoterapeutkollegor buddhister? Kanske har det att göra med Buddha själv, som
var en framstående Psykolog. Han var först skolad av yogaläraren Arada Kalama, där
han upplevde ”Intigheten” i sitt sinne. Sedan gick han i lära hos den
framstående Yogin Udraka Ramaputra och uppnådde ett tillstånd av ”varken
intighet eller icke-intighet”. Efter att själv ha gått vidare med kroppslig
förnekelse och insett det misslyckade med detta, började han undervisa om
Nirvana; i.e. utsläckandet av alla projektioner i psyket. Detta var egentligen
inget nytt. Målet inom Yogaskolan har alltid besktivits som ”Chittavrittinirodha”; i.e.upphörandet
av alla störningar i medvetandet. Man brukar för enkelhetens skull tala om ”Sinnets
klarhet”.
Buddha hade nu förmågan att föra ut denna yogafilosofi på ett enkelt sätt till
de kastlösa, som genast anammade det hela som sin egen religion. Efter som det
fanns fler kastlösa än hinduer så uppstod en religion av denna Yoga. De
kastlösa hade i och med detta fått rättigheter och en tro på frälsning, som de
var beredda att kämpa och dö för. Kung Asoka från Mauryadynastin insåg att
detta kunde användas för hans personliga makt och buddhisterna blev hans
soldater för att erövra hela Indien. Historien är märkligt lik hur Kejsar
Konstantin kunde erövra hela romarriket med hjälp av obetalda trupper genom att
lura i dem att det egentligen var ett religionskrig för kristendomen. Det är
svårt att tro att de första buddhisterna verkligen hade uppnått någon sinnets
klarhet. Ett uttryck för detta torde vara att man inte låter sig användas eller
utnyttjas på något sätt.
Frigörelse tolkas i västerlandet i termer av Revolution eller Emancipation,
medan bland yogagrupper talar man om ”Jivan mukti” (själens frigörelse) eller ”Moksa”
(Frihet). Det finns ingen revolution som inte har lett till att en elit
förtrycker det stora flertalet. Emancipation är viktig, men gäller enbart för
en liten grupp. Den största globala förändring som skulle kunna åstadkommas är
om flertalet människor uppnådde klarhet i sina sinnen. Att på ett insiktsfullt
sätt tänka självständigt och inte låta sig luras av lobbyister, populister,
röstfiskare och rena rama bedragare. Personer med lågheter på sina agendor får
näring genom att de faktiskt lyckas i sina företaganden.
Denna globala insiktfullhet uppnås inte att mänskligheten psykoteraperar
varandra, men skulle kunna uppnås med Yogaträning. Tyvärr är många av dagens
yogisar, även de i Rishikesh, urusla psykologer. Däremot borde fler
paramedicinare och lärare utveckla en förståelse för yogans möjligheter att
neutralisera även tidigt uppkomna störningar och ångesttillstånd. Jag började
med yoga när jag var 15 år och brukade skämta om att jag ville bli yogaminister
när jag blev stor. Då var Yoga något konstigt, men redan nu börjar det komma in
på skolscheman. Visserligen mest i form av stretching-övningar och avslappning,
men förhoppningsvis kommer även den mycket tilltalande yogafilosofin kunna bli
allmängods inom en snar framtid.